چارسوق

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

حواست به اطلاعاتی که جذب میکنی، باشد. چه وبلاگی را می خوانی؟
کدام برنامه تلویزیونی را تماشا می کنی؟ چه فیلمی را می بینی؟
نظر چه کسی را می پرسی؟

مساله این نیست که در انکار به سر ببری یا از دنیا بی خبر باشی.
مساله این است که به چه مقدار از اطلاعات نیاز داری.

آیا به یک سانحه خودرو زل زده ای یا در حال جمع آوری اطلاعاتی هستی
که به تو اجازه می دهد تحولاتی مثبت ایجاد کنی؟

غوطه ور شدن در درد و رنج به هیچکس کمکی نمی کند، که شامل خودت هم می شود،
مگر اینکه همین موارد تشدید شوند.

اگر می خوای به خودت و دنیا خدمتی بکنی، باید فرکانس خودت را بالا ببری
و از موضع قدرت و لذت عمل کنی.

ãäÈÚ

مشخصات


آیا شما ناراحت هستید؟
شما
آگاه می‌شوید که
ناراحتی در زندگی‌تان
به خاطر روندِ فکر در ذهن‌تان است،
نه به خاطر آن وضعیت واقعی.
شما
در اکثر موارد
به خاطر آنچه ذهن‌تان در موردِ
آن موقعیت
می‌گوید،
ناراحت هستید.
#اکهارت_تله

ãäÈÚ

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها